MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

Hạng mục thi công:

Cửa kính tự động nhập khẩu Nhật Bản

Kính temper 12mm màu trắng trong