Các dự án nổi bật
của BẮC HƯNG HÀ từ 2016 – nay

Với bề dầy phát triển, Bắc Hưng Hà tự hào là đơn vị thiết kế và triển khai trên 80 dự án lớn nhỏ cho 200+ khách hàng và đối tác.